Blog Archives

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive


Check out this massive videoarchive!  If you don’t want to be a slave anymore, and if you want to know instead of believing everything they tell you in the controlled mass-media, this video archive is for you! Go behind the scenes and educate yourself and others.

Some links are broken.

ONDERSTAANDE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het wereld regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte wereld regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die bewust of onbewust al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

Chemtrails Dr Russell Blaylock: Nutrition and the Illuminati Agenda


Codex Alimentarious and Agenda 21ForbiddenKnowledgeTVAlexandra BruceAugust 25, 2014Dr. Russell Blaylock illustrates and discusses how the human population is being manipulated into violence and eventually destruction through the use of nutrition or the lack thereof. He says the nutritional manipulation and biological manipulation from national or international Pharma/Food/BioTech companies are degrading and impairing the human cognitive function and intellect. This is deliberate and strategic as in Agenda 21 or Codex Alimentarious, for the Illuminati to keep the human populace suppressed, confused and oppressed.

 

Video (49 min):

via Chemtrails Dr Russell Blaylock: Nutrition and the Illuminati Agenda.

Slavery Building the Machine: The Common Core Documentary


The Common Core System of Education is”Just Another Brick in the Wall”to Dumb-Down the Next Generation ofAmericans; to Enslave them to the 1%.

ForbiddenKnowledgeTVAlexandra BruceAugust 24, 2014Let’s not kid ourselves: the Common Core system of education is “just another brick in the wall,” to dumb-down the next generation of Americans; to utterly enslave them to the 1%.SYNOPSIS”Building the Machine” introduces the public to the Common Core States Standards Initiative CCSSI and its effects on our children’s education. The documentary compiles interviews from leading educational experts, including members of the Common Core Validation Committee. Parents, officials, and the American public should be involved in this national decision regardless of their political persuasion.WHAT IS THE COMMON CORE?The Common Core is the largest systemic reform of American public education in recent history. What started as a collaboration between the National Governors Association and the Council of Chief State School Officers to reevaluate and nationalize America’s education standards has become one of the most controversial and yet, the least openly-discussed or -debated programs being foisted upon the American public.In 2010, 45 states adopted the Common Core, but according to a May 2013 Gallup Poll, 62% of Americans said they had never heard of the Common Core. Prominent groups and public figures have broken traditional party lines over the issue, leaving many wondering where they should stand.Find out more about the Common Core: http://www.hslda.org/CommonCore

via Slavery Building the Machine: The Common Core Documentary.

%d bloggers like this: