Blog Archives

(1) The Missing Secrets Of Nikola Tesla – YouTube


Nikola Tesla (10 July 1856 7 January 1943) was an inventor and a mechanical and electrical engineer. He is frequently cited as one of the most important contributors to the birth of commercial electricity and is best known for his many revolutionary developments in the field of electromagnetism in the late 19th and early 20th centuries. Tesla’s patents and theoretical work formed the basis of modern alternating current (AC) electric power systems, including the polyphase system of electrical distribution and the AC motor, with which he helped usher in the Second Industrial Revolution.Born an ethnic Serb in the village of Smiljan, Croatian Military Frontier, in the territory of today’s Croatia, he was a subject of the Austrian Empire by birth and later became an American citizen.[2] After his demonstration of wireless communication through radio in 1894 and after being the victor in the “War of Currents”, he was widely respected as one of the greatest electrical engineers who worked in America.[3] Much of his early work pioneered modern electrical engineering and many of his discoveries were of groundbreaking importance. During this period, in the United States, Tesla’s fame rivaled that of any other inventor or scientist in history or popular culture,[4] but due to his eccentric personality and his seemingly unbelievable and sometimes bizarre claims about possible scientific and technological developments, Tesla was ultimately ostracized and regarded as a mad scientist.[5][6] Tesla never put much focus on his finances. It is said he died impoverished, at the age of 86.From Wikipedia.

Nikola Tesla’s Most Extraordinary Interview, Hidden For 116 Years! | Ancient Code


I wanted to illuminate the whole earth. There is enough electricity to become a second sun. Light would appear around the equator, as a ring around Saturn. Nikola Tesla is considered one of the most innovative and mysterious men who ever lived on Earth. He was a man way ahead of his time and is responsible for most of […]

Bron: Nikola Tesla’s Most Extraordinary Interview, Hidden For 116 Years! | Ancient Code

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive


Check out this massive videoarchive!  If you don’t want to be a slave anymore, and if you want to know instead of believing everything they tell you in the controlled mass-media, this video archive is for you! Go behind the scenes and educate yourself and others.

Some links are broken.

ONDERSTAANDE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het wereld regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte wereld regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die bewust of onbewust al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

Secret of Nikola Tesla full length – YouTube


Secret of Nikola Tesla full length – YouTube.

%d bloggers like this: