Blog Archives

A short clip from ‘Everything Is A Rich Man’s Trick’ that will either blow your mind. on Vimeo


Mark of the Beasts: Summers, Others, Launch Strong Campaign for Cashless Society | The Dollar Vigilante


We are talking the next stepping stone to global control and slavery here…


Your average person probably doesn’t even notice.  And they certainly don’t seem to care.But an incredibly nefarious plan to get rid of all cash is well in process.Your average person probably doesn’t even mind.

Credit cards and smartphone payments are very convenient.  So, what’s the big deal if there was no physical cash? They’ll find out, very soon, what it all means. As banks across the world are either in negative interest rates or headed that way, cash will be banned so there will be no way to avoid paying just to hold your money.

This isn’t your grandparent’s banking system.  Or even your parents.  They both remember the time when you could put money in your bank and actually earn interest/income on it.  The good old days, we call it.
Now, we live in a central banking, fiat currency world that is drowning in debt caused by that very system itself.  And in order to keep the system alive they now have to go to negative interest rates… but if you have cash and the banks charge negative interest rates, everyone will just take their money out of the banks.  So, they are quickly moving to rid the world of cash.

Bron: Mark of the Beasts: Summers, Others, Launch Strong Campaign for Cashless Society | The Dollar Vigilante

Why We’re Sliding Towards World War | Global Research – Centre for Research on Globalization


Indeed, we’ve extensively documented that the wars in the Middle East and North Africa are largely about oil and gas. The wars in Syria and Iraq are about pipelines.  The war in Gaza may be no exception. And see this. And Ukraine may largely be about gas as well. And James Quinn and Charles Hugh Smith say we’re running out of all sorts of resources … which will lead to war.

Bron: Why We’re Sliding Towards World War | Global Research – Centre for Research on Globalization

kahudes


kahudes.

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive


Check out this massive videoarchive!  If you don’t want to be a slave anymore, and if you want to know instead of believing everything they tell you in the controlled mass-media, this video archive is for you! Go behind the scenes and educate yourself and others.

Some links are broken.

ONDERSTAANDE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het wereld regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte wereld regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die bewust of onbewust al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

SNS-REAAL – WORDT DE KLUIT BELAZERD?


SNS-REAAL – WORDT DE KLUIT BELAZERD?.

%d bloggers like this: