Blog Archives

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive


Check out this massive videoarchive!  If you don’t want to be a slave anymore, and if you want to know instead of believing everything they tell you in the controlled mass-media, this video archive is for you! Go behind the scenes and educate yourself and others.

Some links are broken.

ONDERSTAANDE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het wereld regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte wereld regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die bewust of onbewust al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

Rob Schneider says he has smoking gun on CDC vaccine-autism fraud « Jon Rappoport’s Blog


Rob Schneider says he has smoking gun on vaccine-autism CDC fraud

 

by Jon RappoportAugust 24, 2014www.nomorefakenews.comHere is a copy of a letter actor and comedian Rob Schneider sent to California Governor Jerry Brown’s office Friday.

It is posted at canaryparty.org.

Schneider is to be commended and supported in every possible way for stepping forward.Schneider writes: “I have copies of the original CDC report that was later suppressed and fraudulently changed.”

I urge Schneider to post that report now.

via Rob Schneider says he has smoking gun on CDC vaccine-autism fraud « Jon Rappoport’s Blog.

CNN iReport on CDC whistleblower spreads like wildfire, then censored « Jon Rappoport’s Blog


CNN iReport on CDC whistleblower spreads like wildfire, then censored.

by Jon Rappoport August 24, 2014

http://www.nomorefakenews.com

On August 22, a user named Bobby Dee posted a CNN iReport about the CDC whistleblower who states he cooked data to hide a vaccine-autism connection.

CNN iReports aren’t official CNN stories. They’re “user generated news…opinions belong to the submitter.”

Well, Bobby’s submission, as Celia Farber reports at truthbarrier.com, rocketed to 45,232 views in a matter of hours. 178 comments, 17 thousand shares.

http://truthbarrier.com/2014/08/23/cnn-complicit-in-media-coverup-of-cdc-whistleblower/http://truthbarrier.com/2014/08/24/cnn-complicity-in-media-blackout-of-cdc-whistleblowers-deepens/

Then it was axed, removed, deleted. CNN printed the usual tired explanation. The iReport had been “flagged.” It was “in violation of iReport’s policy.”

via

CNN iReport on CDC whistleblower spreads like wildfire, then censored « Jon Rappoport’s Blog.

%d bloggers like this: