Blog Archives

The Network of Global Secret Societies | Pakalert Press


The largest mechanism used by the bloodlines to implement the New World agenda is the global secret society network. Politicians, bankers, businessmen, and media personalities – the biggest names in history and world affairs form a huge secret society matrix.This hierarchical pyramid-structured network is constantly recruiting and placing members in key influential positions. In order to orchestrate global events and policy decisions from behind the scenes, many niche secret societies groom and position politicians, media personalities, and other “yes-men” so they may best aid the Great Work.“Beneath the broad tide of human history there flow the stealthy undercurrents of the secret societies, which frequently determine in the depths the changes that take place upon the surface” -A. E. Waite Hermetic Order of the Golden Dawn“

Harvard, Order of the golden dawn,You see, if you amount to anything in Washington these days, it is because you have been plucked or handpicked from an Ivy League school – Harvard, Yale, Kennedy School of Government – you’ve shown an aptitude to be a good Ivy League type, and so you’re plucked so-to-speak, and you are assigned success.You are assigned a certain role in government somewhere, and then your success is monitored and tracked, and you go where the pluckers and the hand pickers can put you.” -Radio Talk show Host Rush Limbaugh, Feb. 7th, 1995

via The Network of Global Secret Societies | Pakalert Press.

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive


Check out this massive videoarchive!  If you don’t want to be a slave anymore, and if you want to know instead of believing everything they tell you in the controlled mass-media, this video archive is for you! Go behind the scenes and educate yourself and others.

Some links are broken.

ONDERSTAANDE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het wereld regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte wereld regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die bewust of onbewust al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

Eye-witness UFO Reports by ASTRONAUTS – Princess Diana Murdered – new evidence


I highly recommend this website!!!

 

The Enigma Channel & UFOs…When Astronauts See UFOs…  The Enigma Channel have spent the last fourteen years interviewing astronauts, cosmonauts and authors about the UFO phenomenon.

Our SECRET SPACE motion picture documentaries have been banned from YouTube – but you can watch them direct from us…  We have movies which are not on NetFlix, Hulu nor iTunes…  We regularly add new 2hour documentary films and movies which cannot be seen anywhere else.

Eye-Witnesses Investigated:  HD Footage of UFOs are often posted on the web – however, soon after the original clip has been put online, a cloned and censored copy replaces it.  Very often, the censored version sometimes with added animation to make the footage look unreal is added…  It is this censored version which most members of the public end up viewing…  THE ENIGMA CHANNEL goes to the SOURCE – if you want to see first-hand eye-witness testimonies, then just click here

via Eye-witness UFO Reports by ASTRONAUTS – Princess Diana Murdered – new evidence.

Chemtrails Dr Russell Blaylock: Nutrition and the Illuminati Agenda


Codex Alimentarious and Agenda 21ForbiddenKnowledgeTVAlexandra BruceAugust 25, 2014Dr. Russell Blaylock illustrates and discusses how the human population is being manipulated into violence and eventually destruction through the use of nutrition or the lack thereof. He says the nutritional manipulation and biological manipulation from national or international Pharma/Food/BioTech companies are degrading and impairing the human cognitive function and intellect. This is deliberate and strategic as in Agenda 21 or Codex Alimentarious, for the Illuminati to keep the human populace suppressed, confused and oppressed.

 

Video (49 min):

via Chemtrails Dr Russell Blaylock: Nutrition and the Illuminati Agenda.

%d bloggers like this: