NineForNews


NineForNews.nl – Jouw bron voor het nieuws, waar de reguliere media meestal over zwijgen.

OORLOGSWINSTEN EN KANONNENVOER – HERSTEL DE REPUBLIEK


Dat het zogenaamde “koningshuis” massaal heeft verdiend aan de beide wereldoorlogen is genakkelijk aan te tonen. De winsten van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog door leveranties aan beide strijdende partijen laten we maar even voor wat het is.Tot de laatste dag van de oorlog heeft Royal Dutch Shell door samenwerking met Standard Oil (Rockefeller) […]