Category Archives: Uncategorized


                                 DE VUILE HANDEN VAN WILLEM VAN ORANJE
                  VADER DES VADERLANDS MAAR VADER VAN ALLE VADERLANDERS?

Anno 2011 wordt de kloof in de Nederlandse multiculturele samenleving steeds groter. Dit gaat om
godsdienstige kwesties, maar bovenal om de daaruit voortvloeiende culturele verschillen.1 De
allochtone islamieten worden in het algemeen slecht geaccepteerd door een deel van de autochtone
meerderheid.2
In de 16e
eeuw was er ook een dergelijke situatie ontstaan, zij het in een extremere
vorm, tussen de katholieke meerderheid en een in opkomst zijnde calvinistische/protestantse
minderheid.3
Tegenwoordig bejubelen we Willem, prins van Oranje4
, om het feit dat hij een einde maakte aan
godsdienstige geschillen. Hij heeft er voor gezorgd dat Nederland een van de eerste landen met
godsdiensttolerantie werd. De voormalige minister-president Balkenende en koningin Beatrix
verwezen in de troonrede van 2010 naar deze godsdiensttolerantie van Willem van Oranje. Omdat er
van de koningin verlangd wordt dat zij in onze constitutionele monarchie zo min mogelijk politieke
invloed heeft, werd er door Balkenende en haar in verhulde vorm, namelijk door middel van een
acrostichon5
, verwezen naar Willem van Nassov.
Maar was Oranje werkelijk de geloofsheld die men hem vaak doet lijken? Door onderzoek naar
controverses rondom Willem van Oranje is al reeds bekend dat hij niet de held was zoals wij hem
(willen) herinneren. In tijden als deze, waarin de polarisatie in de samenleving toeneemt, wordt
desalniettemin nog steeds, ondanks de vele controverses rondom de prins, van bovenaf geprobeerd om
opgesmukte en moralistische verhalen, zoals de legende van Willem van Oranje, te creëren of een
nieuw leven in te blazen.
In dit werkstuk proberen wij uit de vele onderzoeken die wij bestudeerd hebben en de boeken die wij
hebben gelezen niet alleen op eclectische wijze maar ook met onze eigen onderzoeken en gelegde
verbanden iets toe te voegen aan de vorming van het wetenschappelijk beeld van Willem van Oranje.
Tevens behandelen wij hoe en om welke reden de positieve en moralistische herinnering van onze
Vader des Vaderlands is ontstaan.
Hoe komt het dat wij een volkslied zingen over Willem van Nassau terwijl hij van Duits bloed is en
een Spaanse koning eert, hoe komt het dat bij zoveel aangelegenheden Nederland oranje kleurt en
Nederland een vorst in huis heeft die op trotse wijze haar bloedlijn terugvoert tot de familie van de
prins van Nassau. Deze en nog vele andere vragen omtrent de Vader des Vaderlands proberen wij te
behandelen in dit werkstuk over de vuile handen van Willem van Oranje.

 

https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2011/de-vuile-handen-van-willem-van-oranje

Nederland potentieel doelwit in kernoorlog – Novini.nl


 

Door het opzeggen van het INF-verdrag is Nederland teruggekomen in de wereld van de Koude Oorlog. In de oorlog van nucleaire dreigingen is Nederland echter niet een passieve speler, maar speelt het ook zelf actief mee op het nucleaire speelveld.  Reeds lang wordt vermoed dat er ook op Nederlands grondgebied kernwapens worden opgeslagen, namelijk op  Read More:

Bron: Nederland potentieel doelwit in kernoorlog – Novini.nl

Benjamin Fulford & Simon Parkes | Simon Parkes Official Website


Discussions with Benjamin Fulford & Simon Parkes

State of affairs on this planet. Very interesting

Bron: Benjamin Fulford & Simon Parkes | Simon Parkes Official Website

EU to Tech Giants Enforcing Big Brother: You’re Not Going Far Enough!


Facebook, Google, Twitter, Amazon and other monolithic tech corporations are under fire worldwide for destroying internet freedom and maliciously violating the privacy of its customers. However, one entity thinks these corporations haven’t gone far enough in enforcing Big Brother: the globalists at the European Union (EU).

Bron: EU to Tech Giants Enforcing Big Brother: You’re Not Going Far Enough!

Coincidence? Venezuela Green Lights Russia to Mine Gold, Days Later US Attempts Overthrow


For those who may be unaware, the proven oil reserves in Venezuela are known to be the largest in the world, totaling 297 billion barrels. In December, Caracas and Moscow signed a $5 billion investment deal to raise Venezuela’s oil production by one million barrels per day. This move was done to counter the effects of US sanctions which have been crippling the country and raised many neocon eyebrows.

Bron: Coincidence? Venezuela Green Lights Russia to Mine Gold, Days Later US Attempts Overthrow

Joe Rogan – Elon Musk on Artificial Intelligence – YouTube


This is a a great intervieuw on AI (Artificial Intelligence). Is it a blessing for, or is it  a horror to mankind….
Is Elon Musk trying to warn us? Look how carefully he chooses his words.  It looks like he knows more than he lets out.  He even looks very afraid of something, but that’s my observation….

Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen! | Schaf de rente af


Wat is nano luchtvervuiling? Eén van de echte oorzaken van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen!

Bron: Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen! | Schaf de rente af

The Lobby – USA, episode 1 – YouTube


Great investigations The Israël Lobby

Why They Want To Replace White People – YouTube


Here are reasons why maniac elites want to replace White people.

 

Kritiek op migratie wordt vanaf 10 december in Nederland een strafbaar feit – Lang Leve Europa!


Zoals onlangs besproken, is Rutte zeer hard van plan op 10 december zijn handtekening onder het Marrakesh Immigratiepact te zetten zoals opgesteld door de globalistische organisatie de Verenigde Naties. Dat maakt vanaf dan migratie een mensenrecht voor ieder die daar interesse in heeft. Jij krijgt na 10 december geen inspraak meer over migratie naar Nederland, elke migratie is dan welkom.Iedereen die wil heeft dan een mensenrecht zich Nederlander te noemen, in Nederland een onderkomen (gratis woning, op jouw kosten) en uitkering (gratis geld, op jouw kosten) te eisen inclusief alle zorgstaat voorrechten die autochtone Nederlanders met moeite hebben opgebouwd en gespaard.Het onderscheid tussen oorlogsvluchtelingen en economische gelukszoekers verdwijnt vanaf 10 december. Kritiek hierop, kritiek op migratie of kritiek op migranten, wordt vanaf 10 december een strafbaar feit. De Nederlandse overheid verplicht zichzelf tot het uitdelen van boetes bij kritiek op migratie. Kritiek op dit gestoorde beleid wordt een strafbaar feit.

Bron: Kritiek op migratie wordt vanaf 10 december in Nederland een strafbaar feit – Lang Leve Europa!

%d bloggers like this: