Category Archives: Uncategorized

Holocoust? 6.000.000 jews?


Trump To Unleash Hell On Europe: EU Announces Channel To Circumvent SWIFT And Iran Sanctions Is Now Operational | Zero Hedge


If the US does indeed retaliate and proceed with sanctions against European banks, than the global trade war is about to turn far, far uglier.

Bron: Trump To Unleash Hell On Europe: EU Announces Channel To Circumvent SWIFT And Iran Sanctions Is Now Operational | Zero Hedge

De griepprik: wetenschappelijk falen en belangenverstrengeling | Huisarts & Wetenschap


Niet-deskundige politici, artsen met belangenverstrengelingen en een falend overheidsbeleid domineren de discussie over influenzavaccinatie. Het is verontrustend hoezeer de adviezen van de huidige deskundigen en politici getuigen van een groot gebrek aan wetenschappelijk en helder denkvermogen. Er zijn immers nog steeds geen wetenschappelijke bewijzen voor de werkzaamheid van de griepprik.

Bron: De griepprik: wetenschappelijk falen en belangenverstrengeling | Huisarts & Wetenschap

Klimaatfascisme: het nieuwe normale | HERSTEL DE REPUBLIEK


Feit.De zon genereert per 2 minuten meer energie dan wat alles en iedereen per etmaal op deze wereld verbruikt.

Bron: Klimaatfascisme: het nieuwe normale | HERSTEL DE REPUBLIEK

De autoritaire wending van Frankrijk | Stop de Bankiers


Wat een verschil maakt bijna twee jaar. Toen hij in mei 2017 werd gekozen, werd Macron geprezen als de redder van de EU en de liberale wereldorde. Hij was de man om het opkomend tij van populisme terug te dringen dat in heel Europa op gang kwam. Nu, niet in staat om de vlammen van populistische woede te doven, vrij letterlijk in zijn eigen hoofdstad, is hij veranderd in een van Europa’s meest naakte autoritaire leiders.

Bron: De autoritaire wending van Frankrijk | Stop de Bankiers


Get this Book FREE with NO Strings! Download the entire book right now and find out what the CD Autism Protocol is really about. No strings or obligations! No personal information required. Discover what thousands of parents have used to help improve or recover their children with autism.

Bron: Download Free Ebook – Healing the Symptoms Known as Autism


                                 DE VUILE HANDEN VAN WILLEM VAN ORANJE
                  VADER DES VADERLANDS MAAR VADER VAN ALLE VADERLANDERS?

Anno 2011 wordt de kloof in de Nederlandse multiculturele samenleving steeds groter. Dit gaat om
godsdienstige kwesties, maar bovenal om de daaruit voortvloeiende culturele verschillen.1 De
allochtone islamieten worden in het algemeen slecht geaccepteerd door een deel van de autochtone
meerderheid.2
In de 16e
eeuw was er ook een dergelijke situatie ontstaan, zij het in een extremere
vorm, tussen de katholieke meerderheid en een in opkomst zijnde calvinistische/protestantse
minderheid.3
Tegenwoordig bejubelen we Willem, prins van Oranje4
, om het feit dat hij een einde maakte aan
godsdienstige geschillen. Hij heeft er voor gezorgd dat Nederland een van de eerste landen met
godsdiensttolerantie werd. De voormalige minister-president Balkenende en koningin Beatrix
verwezen in de troonrede van 2010 naar deze godsdiensttolerantie van Willem van Oranje. Omdat er
van de koningin verlangd wordt dat zij in onze constitutionele monarchie zo min mogelijk politieke
invloed heeft, werd er door Balkenende en haar in verhulde vorm, namelijk door middel van een
acrostichon5
, verwezen naar Willem van Nassov.
Maar was Oranje werkelijk de geloofsheld die men hem vaak doet lijken? Door onderzoek naar
controverses rondom Willem van Oranje is al reeds bekend dat hij niet de held was zoals wij hem
(willen) herinneren. In tijden als deze, waarin de polarisatie in de samenleving toeneemt, wordt
desalniettemin nog steeds, ondanks de vele controverses rondom de prins, van bovenaf geprobeerd om
opgesmukte en moralistische verhalen, zoals de legende van Willem van Oranje, te creëren of een
nieuw leven in te blazen.
In dit werkstuk proberen wij uit de vele onderzoeken die wij bestudeerd hebben en de boeken die wij
hebben gelezen niet alleen op eclectische wijze maar ook met onze eigen onderzoeken en gelegde
verbanden iets toe te voegen aan de vorming van het wetenschappelijk beeld van Willem van Oranje.
Tevens behandelen wij hoe en om welke reden de positieve en moralistische herinnering van onze
Vader des Vaderlands is ontstaan.
Hoe komt het dat wij een volkslied zingen over Willem van Nassau terwijl hij van Duits bloed is en
een Spaanse koning eert, hoe komt het dat bij zoveel aangelegenheden Nederland oranje kleurt en
Nederland een vorst in huis heeft die op trotse wijze haar bloedlijn terugvoert tot de familie van de
prins van Nassau. Deze en nog vele andere vragen omtrent de Vader des Vaderlands proberen wij te
behandelen in dit werkstuk over de vuile handen van Willem van Oranje.

 

https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2011/de-vuile-handen-van-willem-van-oranje

Nederland potentieel doelwit in kernoorlog – Novini.nl


 

Door het opzeggen van het INF-verdrag is Nederland teruggekomen in de wereld van de Koude Oorlog. In de oorlog van nucleaire dreigingen is Nederland echter niet een passieve speler, maar speelt het ook zelf actief mee op het nucleaire speelveld.  Reeds lang wordt vermoed dat er ook op Nederlands grondgebied kernwapens worden opgeslagen, namelijk op  Read More:

Bron: Nederland potentieel doelwit in kernoorlog – Novini.nl

Benjamin Fulford & Simon Parkes | Simon Parkes Official Website


Discussions with Benjamin Fulford & Simon Parkes

State of affairs on this planet. Very interesting

Bron: Benjamin Fulford & Simon Parkes | Simon Parkes Official Website

EU to Tech Giants Enforcing Big Brother: You’re Not Going Far Enough!


Facebook, Google, Twitter, Amazon and other monolithic tech corporations are under fire worldwide for destroying internet freedom and maliciously violating the privacy of its customers. However, one entity thinks these corporations haven’t gone far enough in enforcing Big Brother: the globalists at the European Union (EU).

Bron: EU to Tech Giants Enforcing Big Brother: You’re Not Going Far Enough!

%d bloggers like this: