Category Archives: Spirituality

Scientists Found That The Soul Doesn’t Die – It Goes Back To The Universe


The debate about the existence of the soul and whether it is immortal or dies with the person is an endless story that for centuries has occupied the time of the great thinkers of universal history. Its mysterious nature continues to fascinate different areas of science, but now a group of researchers has discovered a new truth about it: the “soul” does not die; it returns to the universe.

Bron: Scientists Found That The Soul Doesn’t Die – It Goes Back To The Universe

Conspiracy Video Archive | Time to wake up is now!


CONSPIRACY VIDEO ARCHIVE-1000+ video’s

This is my old Drupal website with about 1000+ conspiracy video’s divided. Most in English and a number of them with NL-subs. I just keep it on the internet as a conspiracy video archive. Some links to video’s will be broken. I do not do any maintenance anymore.

There is also some computermusic from my hand on this site. Enjoy !

 

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs – media complex en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt. * Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies. * Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan enz. enz., hoe makkelijker het voor ons wordt om besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

via Conspiracy Video Archive | Time to wake up is now!.

Religion & Spiritual Practice Enlightenment, Self and the Brain: How the Brain Changes with Final Liberation


The Experience of Expanded and Undirected LoveHas Been Found by Neurological Studies,Stimulating the Left Side of the Brain

ForbiddenKnowledgeTV

Alexandra BruceSeptember 15, 2014

This fascinating November 8, 2013 lecture, by neuroscientist and author Todd Murphy, explores a hypothesis about what happens in the brain, when a person attains enlightenment. Using concepts in neurotheology developed by Dr. Michael A. Persinger of Laurentian Univeristy in Subdbury, Ontario inventor of the God Helmet and by Dr Todd Murphy inventor of the 8 Coil Shakti neural stimulation system; explores the brain’s role in enlightenment, as understood in Buddhism. The talk also looks at the self or sense of self, and how its place as a brain function allows it to be flexible enough to change as a person becomes enlightened. It examines a few case histories, including those of Ramana Maharishi, Bhagwan Shree Rajneesh, The Buddha, and some others.

Todd Murphy’s book ‘Sacred Pathways: The Brain’s Role in Religious and Mystic Experiences’ foreword by His Holiness, The Dalai Lama is available. More info: http://www.shaktitechnology.com/sacred_p.htm

via Religion & Spiritual Practice Enlightenment, Self and the Brain: How the Brain Changes with Final Liberation.

Consciousness Practical Spirituality for Our Times


This interview on “The Exploration of Consciousness” features Jim Porter, a former employee of the University of Science and Philosophy who knew and worked with Lao Russell. We’ll discuss illumination, the Russell’s works, defending yourself with practical spirituality and pragmatism, and solutions to the world crisis among other topics. I also give my view at the beginning of this show on the idea of Ar-CONS and the so-called inter-dimensional entities plaguing mankind which are extended from the beliefs in Devil’s and demons found throughout the world.

watch the video:

via Consciousness Practical Spirituality for Our Times.

%d bloggers like this: