Category Archives: ‘s-Hertogenbosch Gemeentelijke Fraude

‘s-Hertogenbosch


Al tientallen jaren plegen bijna alle Nederlandse gemeenteraden ongestraft fraude voor vele miljarden euro’s samen. Rotterdam (2007-2014 meer dan 1 miljard) en Amsterdam (1998-2014 voor 3,9 miljard) zijn de grootste fraudeurs. Geen enkele politieke partij of massa medium laat hierover iets los. Iedere belastingbetaler die een foutieve voorstelling van zijn financiële zaken geeft wordt gestraft, iedere uitkeringsgerechtigde wordt direct gekort op zijn uitkering, ieder bedrijf wordt genadeloos gepakt en beboet door toezichthouders. Kortom ‘Griekse toestanden’ (zoals Verhoef de klokkenluider dit aanduidt) zijn doodgewoon in ons allesbehalve betrouwbare land.

Hoe?

Al decennia lang stellen gemeenteraden de financiële positie van hun gemeentes bewust verkeerd voor. Zij houden zich niet aan de financiële spelregels die voor alle andere burgers wel gelden. De jaarrekeningen van de gemeenten krijgen desondanks ieder jaar een goedkeurende accountantsverklaring! Registeraccountant Verhoef stelt dit al meer dan 20 jaar aan de kaak. Gemeenteraadsleden worden door hem ieder jaar op de hoogte gesteld van de fraude binnen hun eigen gemeente! Instanties geven hem geen ongelijk, maar desondanks neemt de politiek niet haar verantwoordelijkheid door dit aan te pakken zoals misbruik en fraude normaliter bestraft worden.

Hoe groot?

De omvang van de boekhoudfraude van 30 van de 400 gemeentes van de afgelopen jaren komt op 8,5 miljard euro (zie overzicht). Dat betekent dat het bedrag van 8,5 miljard slechts een gedeelte is van het totale bedrag aan fraude. Verhoef controleert gratis ieder jaar de jaarrekeningen van alle 400 Nederlandse gemeenten, stuurt zijn bevindingen naar de betrokken gemeenteraden en publiceert alle gegevens op zijnwebsite.
Als dissidenten uit politieke partijen dit aanhangig maken worden ze buiten spel gezet. Op deze manier woekert deze fraude ongestraft door. Verhoef zelf verloor in1994 zijn baan, lees het interview met hem.
Hieronder de gemeentelijke Fraude in ‘s-Hertogenbosch:

Bron: ‘s-Hertogenbosch

%d bloggers like this: