Category Archives: Oranje


                                 DE VUILE HANDEN VAN WILLEM VAN ORANJE
                  VADER DES VADERLANDS MAAR VADER VAN ALLE VADERLANDERS?

Anno 2011 wordt de kloof in de Nederlandse multiculturele samenleving steeds groter. Dit gaat om
godsdienstige kwesties, maar bovenal om de daaruit voortvloeiende culturele verschillen.1 De
allochtone islamieten worden in het algemeen slecht geaccepteerd door een deel van de autochtone
meerderheid.2
In de 16e
eeuw was er ook een dergelijke situatie ontstaan, zij het in een extremere
vorm, tussen de katholieke meerderheid en een in opkomst zijnde calvinistische/protestantse
minderheid.3
Tegenwoordig bejubelen we Willem, prins van Oranje4
, om het feit dat hij een einde maakte aan
godsdienstige geschillen. Hij heeft er voor gezorgd dat Nederland een van de eerste landen met
godsdiensttolerantie werd. De voormalige minister-president Balkenende en koningin Beatrix
verwezen in de troonrede van 2010 naar deze godsdiensttolerantie van Willem van Oranje. Omdat er
van de koningin verlangd wordt dat zij in onze constitutionele monarchie zo min mogelijk politieke
invloed heeft, werd er door Balkenende en haar in verhulde vorm, namelijk door middel van een
acrostichon5
, verwezen naar Willem van Nassov.
Maar was Oranje werkelijk de geloofsheld die men hem vaak doet lijken? Door onderzoek naar
controverses rondom Willem van Oranje is al reeds bekend dat hij niet de held was zoals wij hem
(willen) herinneren. In tijden als deze, waarin de polarisatie in de samenleving toeneemt, wordt
desalniettemin nog steeds, ondanks de vele controverses rondom de prins, van bovenaf geprobeerd om
opgesmukte en moralistische verhalen, zoals de legende van Willem van Oranje, te creëren of een
nieuw leven in te blazen.
In dit werkstuk proberen wij uit de vele onderzoeken die wij bestudeerd hebben en de boeken die wij
hebben gelezen niet alleen op eclectische wijze maar ook met onze eigen onderzoeken en gelegde
verbanden iets toe te voegen aan de vorming van het wetenschappelijk beeld van Willem van Oranje.
Tevens behandelen wij hoe en om welke reden de positieve en moralistische herinnering van onze
Vader des Vaderlands is ontstaan.
Hoe komt het dat wij een volkslied zingen over Willem van Nassau terwijl hij van Duits bloed is en
een Spaanse koning eert, hoe komt het dat bij zoveel aangelegenheden Nederland oranje kleurt en
Nederland een vorst in huis heeft die op trotse wijze haar bloedlijn terugvoert tot de familie van de
prins van Nassau. Deze en nog vele andere vragen omtrent de Vader des Vaderlands proberen wij te
behandelen in dit werkstuk over de vuile handen van Willem van Oranje.

 

https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2011/de-vuile-handen-van-willem-van-oranje

DE ROOFTOCHT VAN DE REGERING VAN AMSBERG I – (1980-2013) – HERSTEL DE REPUBLIEK


De familie die in dit land standaard ’s lands hoogste publieke functie met één van hun telgen mag laten vervullen, doet dat al onwettig meer dan twee eeuwen. Er zijn vele redenen waarom ze de…

Bron: DE ROOFTOCHT VAN DE REGERING VAN AMSBERG I – (1980-2013) – HERSTEL DE REPUBLIEK

Dutch Royals & Olgacom Trade Chemtrail Chemicals in Vietnam & China – THE EUROPEAN GREENS (Eng)


Bron: Dutch Royals & Olgacom Trade Chemtrail Chemicals in Vietnam & China – THE EUROPEAN GREENS (Eng)

Aan Hare Koninklijke Hoogheid “prinses Mabel”


Auteur: Jose Schoemaker 2 uur ·

Aan Hare Koninklijke Hoogheid “prinses Mabel”,U, Mabel Wispel Smit, haar echte vader heette Hendrik Cornelis Los,voor wie een vreemd ongeluk werd georkestreerd zodat hij om het leven zou komen en haar moeder kon hertrouwen; zo werd Peter Wispel Smit directeur van de Rabobank en via deze stiefvader raakte u, geboren als Mabel Martine Wisse Smit geboren op 11 augustus 1968 in Pijnacker, goed bevriend met de nazifamilie Von Amsberg, die zich koninklijk waant.Peter Wispel Smit deed al langere tijd zaken met drugsbaron Klaas Bruinsma, de huisvriend van de familie Von Amsberg. Zijn vader was Anton Bruinsma, de directeur van Raak, die hij in korte tijd aan het eind van WW2 oprichtte, liet uitgroeien tot een frisdrankgigant, dat goede zaken deed met Unilever en Ahold (via deze dus met de nazifamilie, waarmee u bevriend werd).
U, Mabel Wispel Smit, leerde via uw stiefvader Peter Wispel Smit, directeur van de Rabobank, Klaas Bruinsma kennen. U kreeg met Klaas een relatie en leerde via het zeilen met Klaas via de familie Von Amsberg ingewijd in wereld van de captains of industry.In 1975 werd de organisatie opgericht met Sam Klepper, John Mieremet, Tetje Fatimah Martje, Thea Moerar en haar partner Hugo Ferrol, Eteinne Urka, Andre Brilleman, Roy Adkins en Geurt Roos vormde de criminele organisatie rondom Klaas Bruinsma, werd de criminele organisatie in 1974 opgericht. Ze verdienden vele miljoenen guldens per dag, tot eind jaren 80, toen Klaas Bruinsma geheel wilde stoppen met de drugs na de partij van 45 ton drugs, maar dit zette kwaad bloed bij hogere belanghebbenden, waaronder een familie, die zich koninklijk waant en waarvan u deel bent gaan uitmaken.De partij van 45 ton werd op 24 februari 1990 zogenaamd door een speciaal rechercheteam onderschept in Leusden; dit team liet de partij verdwijnen en toen is de oorlog in de onderwereld eigenlijk begonnen.Leest misdaadverslaggever John van den Heuvel wel even mee? Hij vertelt de bevolking namelijk geheel iets anders, leugens, waarom op 27 juni 1991 Klaas Bruinsma werd vermoord. Vele kennen al de geschiedenis over de Nederlandse Cocaïne Fabriek, NCF, die officieel via Bayer in Duitsland in 1898 van start ging, nadat Bayer ook de XTC, amfetamine, lsd en heroïne had uit gevonden, en die de middelen grootschalig in produktie nam, omdat Bayer niet aan de vraag naar deze drugs kon beantwoorden. Daarop wees ik in mijn aangetekende brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid ook de justitieminister. Enzo werd de produktie en verkoop verplaatst naar Nederland vanwege deligging van de haven in Amsterdam, waar de NCF in 1899 de hele wereld van drugs begon te voorzien. De productie ging onder de naam NCF door tot eind 1974 begin 1975, maar toen er ophef over drugs ontstond, werd het ondergebracht in een besloten vennootschap van Akzo Nobel, NCF Holding, met als eigenaar wederom een familie, die zich koninklijk waant, uw familie inmiddels.Merken de ambtenaren van de Rijksvoorlichtingsdienst dat het hoogst opmerkelijk is hoezo evenals Klaas Bruinsma topcriminelen Rene Schouten, Martin Hoogland, Mink Kok, Marco Kroon en Johan Verhoek alias De Hakkelaar, steeds de huisvrienden van het vermeende koninklijk Huis van Nederland waren? En dat bijna alle aan hen gelieerde organisaties opgericht werden rond 1975 toen er ophef kwam over NCF van dit Koninklijk Huis, die ook nog eens groot aandeelhouderis van de vele nazi sympathiserende multinationals, die de huidige EU op nazi-ideologie hebben gestoeld en via welke de koninklijk wanende familie nog vele criminele contacten opdeden.

Akzo Nobel van deze familie produceert nog steeds op grote schaaldrugs, die via criminele organisaties op de markt wordt gebracht.Daarom is de staat der Nederlanden van het koninklijk wanende staatshoofd nog steeds marktleider in de wereldmarkt van drugs. En daarom verklaart die overheid meerdere clubs in Nederland bij wet verboden, omdat uw zwager geen concurrentie duldt.Elke ambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst legt de eed aan uw familie af en diens bedrijven. Mijn vraag, die dan rijst, is of ook die ambtenaren nu nog blijven zwaaien naar een onderwereldfamilie,waarvoor ze de Nederlandse vlag, vals dus, uithangen?Natuurlijk hoop ik dat u van het aan het licht brengen van deze inhoud niet van schrik een schrale pruim krijgt, maar waarom vertelt u dit niet gewoon zelf aan uw onderdanen?

OORLOGSWINSTEN EN KANONNENVOER – HERSTEL DE REPUBLIEKDat het zogenaamde “koningshuis” massaal heeft verdiend aan de beide wereldoorlogen is genakkelijk aan te tonen. De winsten van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog door leveranties aan beide strijdende partijen laten we maar even voor wat het is.Tot de laatste dag van de oorlog heeft Royal Dutch Shell door samenwerking met Standard Oil (Rockefeller) en IG Farben (Rothschild) aan Nazi-Duitsland geleverd.

Bron: OORLOGSWINSTEN EN KANONNENVOER – HERSTEL DE REPUBLIEK

Kevin Annett reviews the past few years of the ITCCS | Oct. 15th 2016


Gepubliceerd op 20 okt. 2016

In dit interview met Ella Ster kijkt Kevin Annett terug op het werk van de ITCCS van de afgelopen jaren en naar het jaar 2014 in het bijzonder. Dit was een belangrijk jaar voor de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State), aangezien de organisatie meer en meer momentum kreeg en steeds meer ernstige misdrijven gepleegd door het Vaticaan, de Europese royals en politieke leiders begon te onthullen. Kevin blikt terug op de breuk met Alfred Webre die volledig afstand van hem en het werk van de ITCCS heeft genomen.

Als gevolg daarvan leek het aanvankelijke momentum gestagneerd te zijn, alhoewel het onderzoek naar de misdaden gepleegd door religieuze leiders en staatshoofden achter de schermen voortgezet werd. Om de draad weer op te pakken kijken we terug naar enkele van de dossiers en getuigenverklaringen die destijds naar buiten gebracht werden en met name met betrekking tot de betrokkenheid van de Nederlandse en Belgische royals en Nederlandse politieke top. We bespreken specifieke details die door de Nederlandse getuige Toos Nijenhuis en Anne Marie van Blijenburgh in 2013-2014 ter sprake zijn gekomen. Die laatste getuigde over martelfeestjes en jachtpartijen waarbij op kinderen in het bos gejaagd werd, blijkbaar in opdracht van en betaald door de voormalige koningin Beatrix, georganiseerd door haar ex-man Kees van Korlaar en zijn broers en bijgewoond door het Nederlandse establishment, inclusief de huidige Minister-president Mark Rutte, oud-ministers en huidige parlementsleden.

We spreken ook over de donker krachten achter het rituele misbruik en waarom Kevin zich liever richt op het menselijke aspect. Buiten het herstel van rechtvaardigheid, ontstaat door het werk van het ITCCS ook een bewustzijn en worden mensen geïnspireerd om hun eigen kracht te herwinnen. Om een einde aan de energie-transfer te maken die niet alleen plaatsvindt tijdens ritueel misbruik, maar ook in andere gebieden van de samenleving, moeten mensen zich gaan realiseren dat de autoriteit binnen henzelf ligt.

http://www.ellaster.nl/category/intel…

De ondertiteling van deze video kun je aanzetten door rechtsonder de tandwiel ingedrukt te houden en te kiezen voor subtitels en vervolgens ‘Dutch’ te selecteren.

Opheffing en arrestatie van het op Nederlands grondgebied ondergronds, geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet geëist – No Cancer Foundation research archive N°6


Huidig nazi beleid vanuit de door nazi gegijzelde rechtstaat Nederland gaat onverbiddelijk door. Het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet  met het daarvoor gegijzelde Amerika is uit op oorlog in Europa”

“Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,” zei minister van propaganda in nazi-Duitsland Joseph Goebbels eens. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen. 

Vandaar de volgende aangifte tegen de NEDERLANDSE STAAT en REGERING vanwege “Agenda 21”, genocide vanuit het door nazi gekaapte en gegijzelde Nederlands grondgebied zoals u hieronder kunt lezen.

Bron: Opheffing en arrestatie van het op Nederlands grondgebied ondergronds, geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet geëist – No Cancer Foundation research archive N°6

DE VOORDELEN VAN EEN CONSTITUTIONELE MONARCHIE | HERSTEL DE REPUBLIEK


Nederlanders zouden naïef zijn.Goedgelovig en dommig, lui, vetgemest, gedrogeerd en conformistisch.Voor een deel klopt dat wel, maar over het algemeen is het niet waar, integendeel.Nederlanders werken moedwillig mee aan het instand houden van twee eeuwen onrecht. Sinds het aantreden van een dynastieke verzameling bastaarden met de naam “De Zielige Zeikerds van Oranje-Nassau” worden we in het opgedrongen “koninkrijk” van de straat gehouden door leugens en bedrog als het over de rijkdom van deze familie gaat.“Ze doen het zo goed” hoorden we onlangs een “journalist” verrukt uitroepen en als je dan vraagt wát ze dan zo goed doen, komt men niet verder dan de laatste mode, hun recht op privacy en ordinair ramptoerisme. Dit laatste is een beter woord voor hun vermeende “betrokkenheid” en “invoelingsvermogen” bij rampen met veel schade en als het kan vele doden en gewonden.De reparatie- en onderhoudskosten aan paleizen, boten, een gigantisch wagenpark inclusief koetsjes en andere zaken kosten jaarlijks miljoenen aan belastinggeld. Hun tientallen miljoenen aan (verkapte) bijstandsuitkeringen worden door de Nederlanders zonder blikken of blozen opgehoest. Het hele gebeuren kost de schatkist waarschijnlijk meer dan € 300 miljoen, een bedrag wat maar een fractie is van de dividenduitkeringen van hun aandelenbezit, ondergebracht in belastingvrije stichtingen in het buitenland. Lees verder….

Bron: DE VOORDELEN VAN EEN CONSTITUTIONELE MONARCHIE | HERSTEL DE REPUBLIEK

Conspiracy Video Archive | Time to wake up is now!


CONSPIRACY VIDEO ARCHIVE-1000+ video’s

This is my old Drupal website with about 1000+ conspiracy video’s divided. Most in English and a number of them with NL-subs. I just keep it on the internet as a conspiracy video archive. Some links to video’s will be broken. I do not do any maintenance anymore.

There is also some computermusic from my hand on this site. Enjoy !

 

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs – media complex en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt. * Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies. * Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan enz. enz., hoe makkelijker het voor ons wordt om besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

via Conspiracy Video Archive | Time to wake up is now!.

1944: Feiten over de spoorwegstaking en de hongerwinter


 

De hoofdschuldigen van de verhongerde doden in de hongerwinter was onze (gevluchte) Londense regering.

Na de oorlog liet oud-verzetsman W. den Boer zijn ongenoegen blijken met de opmerking: “Seyss-Inquart is opgehangen en Mussert is doodgeschoten en ons rechtsgevoel is bevredigd, maar deze twee  hebben ons land toen niet zoveel kwaad berokkend als onze Londense Regering”.

De auteur Jan Cremer, die als kind in de hongerwinter zwaar heeft geleden, zou hierover later op felle toon in zijn boek ‘De Hunnen’ nog het volgende schrijven:

De Nederlandse regering had ons vanuit Londen de grote spoorwegstaking bevolen. Dat was even makkelijk, om vanuit het veilige Engeland de lakens uit te delen aan de onderdrukte landgenoten overzee. Even vertellen hoe het moet! Met de champagne in de koeler en een vette fazant op tafel. Vanuit de diepe fauteuil, een glas drank in de ene hand, een vette bolknak in de andere, bevelen snauwen voor de microfoon. Vanuit Londen werden we op het dagelijks luisterkwartiertje gecommandeerd. De bevolking wordt opgeroepen om dit te doen, om dat te doen…… Dan kwam Hare Majesteit met haar dikke lijf vanachter de slagroomtaart vandaan en deed ook nog even een duit in het zakje, “Landgeneuten…” Ze wenste ons veel kracht toe en moed te houden, we moesten ons niet laten vertrappen door de Duitse laars en verzet blijven plegen.

Heel wat mensen aan deze kant van de Noordzee baalden van deze opruiende taal. Behalve een paar halvegare oranjeklanten, maar die vonden alles prachtig, interessant, van enorm belang wat Hare Majesteit verkondigde. Die lieten zich ook opjutten en droegen oranje speldjes, die riepen zelfs nog “leve de koningin” voor het vuurpeloton.

De regering in ballingschap, aan de overkant van de Noordzee en wij hier met de blote vuist tegen het Herrenvolk de kastanjes uit het vuur halen; die leefden daar totaal buiten de realiteit.

Lees verder:

via 1944: Feiten over de spoorwegstaking en de hongerwinter.

%d bloggers like this: