Monthly Archives: September 2018

Adamu Offers a Full Political Briefing… Including the Coming Financial Reset… and the American Elections!


Greetings to you my dear friends I am Adamu of the monadic entity of the Pleiadian civilisation coming to you through Zingdad. In today’s conversation I will be offering you a briefing on the political situation in the world at present. The focus of this briefing is to offer you a comprehensive understanding of the coming financial reset. Unavoidably, we will also be discussing the coming presidential elections in America. The topics under discussion are complex and though I will attempt to be brief, this communiqué will be a little longer than you are used to receiving from me. I do believe it will, however, be worth your while to set the time aside to digest what I have to offer. The briefing that will follow will take some focus and attention. And not all of it will be fun or exciting to read. But it is crucial that you understand what I am about to share with you. Your future, and indeed the future of your planetary civilisation, might very well depend upon it! In today’s conversation I will be addressing a number of real hot-button issues. It is vital that you have the full context for what I am about to say so I must begin with a very firm request that you please make sure that you have read the previous items in this series. Without this background you are likely to misunderstand today’s content. These previous items are all conveniently collected for you at zingdad.com/adamu And while we are addressing such administrative issues, I’d like to also invite you to sign up for our newsletter at zingdad.com. This will allow Zingdad to update you directly whenever he and I release new material. Now, on to the matters at hand. And what pivotal matters they are! My friends, you are right in the eye of the storm of change. Your planetary consciousness is at the most crucial stage of its development yet. And so I find it important to bring you to an understanding of the situation so that you can weather the coming storm with your courage in hand… and crucially too… so that you can make the correct, fully informed choices for yourself, your life and those who depend upon you.

Bron: Adamu Offers a Full Political Briefing… Including the Coming Financial Reset… and the American Elections!

Aan Hare Koninklijke Hoogheid “prinses Mabel”


Auteur: Jose Schoemaker 2 uur ·

Aan Hare Koninklijke Hoogheid “prinses Mabel”,U, Mabel Wispel Smit, haar echte vader heette Hendrik Cornelis Los,voor wie een vreemd ongeluk werd georkestreerd zodat hij om het leven zou komen en haar moeder kon hertrouwen; zo werd Peter Wispel Smit directeur van de Rabobank en via deze stiefvader raakte u, geboren als Mabel Martine Wisse Smit geboren op 11 augustus 1968 in Pijnacker, goed bevriend met de nazifamilie Von Amsberg, die zich koninklijk waant.Peter Wispel Smit deed al langere tijd zaken met drugsbaron Klaas Bruinsma, de huisvriend van de familie Von Amsberg. Zijn vader was Anton Bruinsma, de directeur van Raak, die hij in korte tijd aan het eind van WW2 oprichtte, liet uitgroeien tot een frisdrankgigant, dat goede zaken deed met Unilever en Ahold (via deze dus met de nazifamilie, waarmee u bevriend werd).
U, Mabel Wispel Smit, leerde via uw stiefvader Peter Wispel Smit, directeur van de Rabobank, Klaas Bruinsma kennen. U kreeg met Klaas een relatie en leerde via het zeilen met Klaas via de familie Von Amsberg ingewijd in wereld van de captains of industry.In 1975 werd de organisatie opgericht met Sam Klepper, John Mieremet, Tetje Fatimah Martje, Thea Moerar en haar partner Hugo Ferrol, Eteinne Urka, Andre Brilleman, Roy Adkins en Geurt Roos vormde de criminele organisatie rondom Klaas Bruinsma, werd de criminele organisatie in 1974 opgericht. Ze verdienden vele miljoenen guldens per dag, tot eind jaren 80, toen Klaas Bruinsma geheel wilde stoppen met de drugs na de partij van 45 ton drugs, maar dit zette kwaad bloed bij hogere belanghebbenden, waaronder een familie, die zich koninklijk waant en waarvan u deel bent gaan uitmaken.De partij van 45 ton werd op 24 februari 1990 zogenaamd door een speciaal rechercheteam onderschept in Leusden; dit team liet de partij verdwijnen en toen is de oorlog in de onderwereld eigenlijk begonnen.Leest misdaadverslaggever John van den Heuvel wel even mee? Hij vertelt de bevolking namelijk geheel iets anders, leugens, waarom op 27 juni 1991 Klaas Bruinsma werd vermoord. Vele kennen al de geschiedenis over de Nederlandse Cocaïne Fabriek, NCF, die officieel via Bayer in Duitsland in 1898 van start ging, nadat Bayer ook de XTC, amfetamine, lsd en heroïne had uit gevonden, en die de middelen grootschalig in produktie nam, omdat Bayer niet aan de vraag naar deze drugs kon beantwoorden. Daarop wees ik in mijn aangetekende brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid ook de justitieminister. Enzo werd de produktie en verkoop verplaatst naar Nederland vanwege deligging van de haven in Amsterdam, waar de NCF in 1899 de hele wereld van drugs begon te voorzien. De productie ging onder de naam NCF door tot eind 1974 begin 1975, maar toen er ophef over drugs ontstond, werd het ondergebracht in een besloten vennootschap van Akzo Nobel, NCF Holding, met als eigenaar wederom een familie, die zich koninklijk waant, uw familie inmiddels.Merken de ambtenaren van de Rijksvoorlichtingsdienst dat het hoogst opmerkelijk is hoezo evenals Klaas Bruinsma topcriminelen Rene Schouten, Martin Hoogland, Mink Kok, Marco Kroon en Johan Verhoek alias De Hakkelaar, steeds de huisvrienden van het vermeende koninklijk Huis van Nederland waren? En dat bijna alle aan hen gelieerde organisaties opgericht werden rond 1975 toen er ophef kwam over NCF van dit Koninklijk Huis, die ook nog eens groot aandeelhouderis van de vele nazi sympathiserende multinationals, die de huidige EU op nazi-ideologie hebben gestoeld en via welke de koninklijk wanende familie nog vele criminele contacten opdeden.

Akzo Nobel van deze familie produceert nog steeds op grote schaaldrugs, die via criminele organisaties op de markt wordt gebracht.Daarom is de staat der Nederlanden van het koninklijk wanende staatshoofd nog steeds marktleider in de wereldmarkt van drugs. En daarom verklaart die overheid meerdere clubs in Nederland bij wet verboden, omdat uw zwager geen concurrentie duldt.Elke ambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst legt de eed aan uw familie af en diens bedrijven. Mijn vraag, die dan rijst, is of ook die ambtenaren nu nog blijven zwaaien naar een onderwereldfamilie,waarvoor ze de Nederlandse vlag, vals dus, uithangen?Natuurlijk hoop ik dat u van het aan het licht brengen van deze inhoud niet van schrik een schrale pruim krijgt, maar waarom vertelt u dit niet gewoon zelf aan uw onderdanen?

Are You Confused About 5G, The Military’s Microwave Weapon?


There seems to be some sort of ‘favoritism’ going on with regard to 5G exemptions. The posh town of Palm Beach, Florida, is one of them.

Bron: Are You Confused About 5G, The Military’s Microwave Weapon?

%d bloggers like this: