Monthly Archives: May 2016

David Icke – What Others Dare Not Say


Nazi Roots Of The Brussels EU: The Hidden History Of Europe And Why The UK Should Vote For Brexit – YouTube


Gepubliceerd op 3 mei 2016On the 23rd of June 2016, the United Kingdom will hold a referendum on its membership of the so-called European Union, or Brussels EU.Whatever the outcome of this referendum, there can be no doubt that it will affect the lives of the British people for generations to come. In this video, Paul Anthony Taylor, Executive Director of the Dr. Rath Health Foundation, summarizes the role played by the little-known “Action Committee for the United States of Europe” in luring the United Kingdom into the arms of the Brussels EU in the 1960s and 1970s. Revealing the Nazi blueprint that was used in designing the European superstate dictatorship, he shares some of the historical facts that the British people haven’t been told about. To read “The Nazi Roots of the Brussels EU” book online in 12 languages, visit the Relay of Life website: http://www.relay-of-life.org/To buy an English language copy of “The Nazi Roots of the Brussels EU”, visit the Reject the EU website: http://www.reject-the-eu.co.ukFor further information about the Dr. Rath Health Foundation, visit its website: http://www4.dr-rath-foundation.org

BREXIT THE MOVIE FULL FILM


The full-length Brexit: The Movie – the crowdfunded film making the case for Britain to LEAVE the EU on June 23rd.

HAARP Holes In Heaven – Nederlands ondertiteld


De toepassingen van deze technologie bestaan o.a. uit de mogelijkheid haar te gebruiken als raket-afweer systeem, ‘star-wars’ wapen, als een wapen om het weer te beïnvloeden, en om röntgen-foto’s van het binnenste van de aarde te maken, om mindcontrol mee uit te voeren ofwel het bewustzijn van mensen te manipuleren middels ELF-golven (Extreme Low Frequency), en om aardbevingen en/of orkanen e.d. mee te veroorzaken.

Opheffing en arrestatie van het op Nederlands grondgebied ondergronds, geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet geëist – No Cancer Foundation research archive N°6


Huidig nazi beleid vanuit de door nazi gegijzelde rechtstaat Nederland gaat onverbiddelijk door. Het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet  met het daarvoor gegijzelde Amerika is uit op oorlog in Europa”

“Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,” zei minister van propaganda in nazi-Duitsland Joseph Goebbels eens. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen. 

Vandaar de volgende aangifte tegen de NEDERLANDSE STAAT en REGERING vanwege “Agenda 21”, genocide vanuit het door nazi gekaapte en gegijzelde Nederlands grondgebied zoals u hieronder kunt lezen.

Bron: Opheffing en arrestatie van het op Nederlands grondgebied ondergronds, geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet geëist – No Cancer Foundation research archive N°6

%d bloggers like this: