DNA Koningin-bloedverwanten


DNA Koningin-bloedverwanten

Koningin en nazaten GÉÉN Oranje en GÉÉN recht op de troon ?

dinsdag 9 februari 2010

Zie: http://blauwbloeddna.blogspot.com/2011/03/pegasus-blauw-bloed-dna-koningin.html

Geplaatst door Pegasus op 09:36

DNA Koningin-bloedverwantenDNA Koningin-bloedverwanten

Hoe staat het met het DNA van de Oranjes? Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje?. De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Willem III 1650-1702 had geen nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van Willem III -1650-1702 achterkleinzoon van Willem van Oranje, hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.

Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje 1533-1584

Dit omdat ons huidig koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau 1535-1606 naar Ernst Casimir I 1573-1632 naar Willem Frederik van Nassau-Dietz 1613-1664 naar Hendrik Casimir II 1657-1696 en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso 1687-1711-Willem IV 1711-1751, waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V 1748-1806, Willem I 1772-1843-Willem II1792-1849-Willem III 1817-1890-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III 1817-1890 op latere leeftijd hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.

Lees verder…

via DNA Koningin-bloedverwanten.

Advertisements

Posted on September 14, 2014, in Oranje and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

 1. Na die pagina’s gelezen te hebben, meen ik toch dat DNA geen motief is de monarchie ter discussie te stellen. Maar wat naar mijn smaak de monarchie wel ter discussie stelt, is het onbekeerde papisme van Prinses Maxima.

  Natuurlijk is dat niet zozeer aan de familie Oranje zelf te verwijten, maar aan de charlatans die door gaan voor predikanten met hun Oecumene. Ofwel, het Nederlandse volk dat hun vermeend protestante leugens gedoogd, door niet te protesteren.

  Vanuit mijn onderzoek moet ik concluderen, samen met anderen, dat het WTC op 11 september 2001 is neergehaald door de Katholieken, en wel met nucleaire technologie. Verder was het Eiland Manhattan Nederlands, totdat dit werd gesaboteerd omdat het de Katholieken gelukt was een Rooms Katholieke Koning op Engeland te plaatsten, King Charles II. Onder zijn bewind werd Nieuw Amsterdam aangevallen, de handel, World Trade Center tussen VS en Europa, vanuit New York, was door de Hollanders gebouwd.

  Als u dan nog niet begrijpt, dat het onbekeerde papisme van Prinses Maxima een grotere bedreiging is voor ons land dan een geslachtslijn die onmogelijk vol te houden is, alleen vanwege alle aanslagen op onze staat door de Katholieken, dan kan ik verder weinig voor u betekenen. Maar let wel, Sinterklaas en Kerstmis houden is landverraad, al zal u die term mogelijk niet begrijpen. Wat eerder wel eens begrepen werd, dat is dat Sinterklaas een samenzwering is van ouders jegens hun kind. Sinterklaas is echter ook Katholiek, een schadelijke indoctrinatie van de kinderziel betreffende de begrippen GOED HEILIG een MAN, wat verboden werd dankzij de Reformatie.

  Als dit volk zo paaps is, hoe kan een Koning dan nog protestant zijn?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: